Seminar Regional Centru, Brașov, 13 Decembrie 2014, ora 11:00

I N V I T A Ț I E
Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la
SEMINARUL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
din cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

 
Evenimentul va avea loc Sâmbătă, 13 decembrie  2014, ora 11.00, la sediul Universității Spiru Haret  Brasov, str.Turnului, nr.7, aula 1.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune  formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Seminarului de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema :“Conștientizarea dimensiunii de gen în educație. Inegalități educaționale și diferențe de gen în formarea profesională în România”.

Experții invitați și participanții vor dezbate subiecte privind cadrul legislativ și instituțional referitor la  egalitatea de gen cu referire la: importanța educației și a formării profesionale continue în abordarea acestor probleme și în dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

A G E N D A
SEMINARULUIDE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

– REGIUNEA CENTRU, BRASOV–
13 Decembrie 2014, ora 11.00, aula1
Universitatea Spiru Haret Brasov, str.Turnului, nr.7

  • Deschiderea Seminarului

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și context), principalele activități aleproiectului

– Roxana HILDAN – Asistent organizare evenimente

  • Prezentarea temei Seminarului:“Conștientizarea dimensiunii de gen în educație. Inegalități educaționale și diferențe de gen în formarea profesională în România”.

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale invitaților-specialiști în problematica privind femeile din România și egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii(sistem brainstorming de abordare)și ale femeilor

(Se propun spre dezbatere subiecte privind cadrul legislativ și instituțional referitor la  egalitatea de gen cu referire la: importanța educației și a formării profesionale continue în abordarea acestor probleme și în dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere).

  • Concluzii și încheierea Conferinței

– Camelia Olteanu – Prodecan SJA
– Otilia Todor – Prodecan Psih.-Pedagogie
– Gica CRUCERU – Decan, Management – USH Brasov
– Ștefan BARBĂLATĂ – Expert organizare evenimente


Tema seminar Regional Brașov

Galerie foto