De ce să participi în proiectul ProFemin?

În primul rând fiindcă meriți! Fiindcă ne pasă de viitorul și drepturile femeilor! Fiindcă ai inițiativă! Și fiindcă echipa noastră dorește să ofere o alternativă de dezvoltare tuturor femeilor care doresc să își pună în practică ideile, visele și să își atingă idealurile.

Cum?

Dezvoltarea personală și creșterea stimei de sine sunt factori esențiali mai ales pentru femeia vremurilor noastre, dar și pentru atingerea obiectivului proiectului nostru și anume: un acces egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de ocupare a femeilor.

Devenind partenerul nostru în cadrul acestui proiect, vei beneficia de sprijinul nostru în vederea facilitării de noi oportunități de ocupare și astfel împreună vom contribui la creșterea accesului femeilor pe piața muncii, după cum urmează:

a. teoretic

  • studii de cercetare în care vom identifica și analiza cauzele atât pentru diferențele bazate pe gen în carieră, cât și pentru segregarea bazată pe gen pe piața muncii, dintr-o prespectivă transnațională;
  • formare profesională în domeniul antreprenorial prin cursuri de specializare în competențe antreprenoriale și sprijin financiar în vederea înființării unei activități economice independente;
  • formare profesională în domeniul promovării egalității de șanse prin cursuri de specializare în competențe socio-civice în vederea dobândirii de competențe socio-civice în ceea ce privește egalitatea de șanse, cu accent pe egalitatea de gen;
  • formare profesională a adulților prin cursuri de calificare/recalificare (nivel 1, 2 și 3), în strânsă corelare cu dinamica pieței muncii, respectiv:

o   lucrător în comerț;
o   comerciant-vânzător mărfuri alimentare;
o   comerciant-vânzător mărfuri nealimentare;
o   agent curățenie clădiri și mijloace de transport;
o   agent dezinfecție, dezinsecție, deratizare;
o   lucrător social;
o   operator introducere, validare și prelucrare date;
o   inspector resurse umane;
o   agent comercial;
o   asistent de gestiune;
o   operator calculator electronic și rețele.

  • studii de bune practici privind experiența altor state membre UE în domeniul egalității de șanse și de gen și în domeniul antreprenoriatului feminin;
  • campanie pentru creșterea conștientizării și sensibilizării persoanelor cu atribuții în elaborarea politicilor privind promovarea abordării egalității de șanse și de gen, dar și a opiniei publice, în vederea creșterii nivelului de informare în societatea românească cu privire la violența domestică, inegalitățile din piața muncii, stereoptipurile culturale.

b. practic:

  • creșterea sanselor de ocupare (acces, integrare/reintegrare pe piața muncii) prin calificare / recalificare / policalificare / specializare;
  • asistență în vederea inițierii unei afaceri concretizată prin înregistrarea/autorizarea de afaceri noi (activități economice independente) care vor permite creșterea accesului femeilor pe piața muncii și implicit creșterea ratei de ocupare.

Și…
Știm că timpul tău este prețios. Știm că de obicei familia este mai importantă decât cariera! Însă este momentul să te gândești mai mult la tine și la cariera ta.

Aflându-te pe această pagină înseamnă că ești deja partenerul nostru. Astfel, în cadrul proiectului „ProFemin” prin Universitatea Spiru Haret, SICI Dominus și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeilor din România, alături de Comisia Europeană și Guvernul României:

  • vei beneficia de o subvenție în momentul absolvirii cursului, după cum urmează:

o   150 lei pentru absolvirea cursurilor din cadrul programelor de formare a adulților de specializare;

o   750 lei pentru absolvirea cursurilor din cadrul programelor de formare profesională a adulților de calificare/recalificare, nivel 1;

o   1.500 lei pentru absolvirea cursurilor din cadrul programelor de formare profesională a adulților de calificare/recalificare, nivel 2;

o   2.250 lei pentru absolvirea cursurilor din cadrul programelor de formare profesională a adulților de calificare/recalificare, nivel 3;

  • vei putea participa la concursul Premiul pentru inițiativă antreprenorială feminină (ediția a 2-a) care va avea ca rezultat acordarea a minimum 70 stimulente financiare (4.500 lei brut) pentru înființarea de activități economice independente.

Bine ai venit alături de noi!