Bine ați venit la ProFemin!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale",
domeniul major de intervenție 6.3 "Promovarea Egalității de șanse pe piața muncii".
Titlu proiect: "ProFemin" | ID: POSDRU/144/6.3/S/126567

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România a demarat în data de 09.05.2014 proiectul cu titlul ProFemin cu o durată de implementare de 18 luni. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.