Material diseminare – Mai 2015

Material de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obțin
pe durata implementării proiectului

MAI 2015

Obiectivul general al proiectului se obtine prin îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice propuse si, implicit, prin realizarea activitătilor prevăzute în Graficul activitătilor proiectului, care au ca rezultate anticipate valorile indicatorilor de realizare imediată (output), de rezultat (result), precum si valorile indicatorilor aditionali (output si result).
Citiți mai departe …

Material diseminare – Aprilie 2015

Material de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obtin
pe durata implementării proiectului

APRILIE 2015

Obiectivul general al proiectului se obtine prin îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice propuse si, implicit, prin realizarea activitătilor prevăzute în Graficul activitătilor proiectului, care au ca rezultate anticipate valorile indicatorilor de realizare imediată (output), de rezultat (result), precum si valorile indicatorilor aditionali (output si result). Citiți mai departe …

Pagina 1 din 3123