Seminar București, Sediul USH, 07 iulie 2014, ora 17:00

A G E N D A
SEMINARULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
25 IUNIE 2014, ora 16.00
BUCUREȘTI
Universitatea„Spiru Haret”, str.Ion Ghica, nr.13, sector 3, sala 206

• Deschiderea Seminarului

• Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și context)

• Principalele activități din cadrul proiectului
– Consilier juridic – Florin FĂINIȘI

• Obiectivele orizontale ale POSDRU și cum se regăsesc în cadrul proiectului
– Expert organizare evenimente – Stefan BARBĂLATĂ

• Puncte de vedere ale specialiștilor și experților din proiect, precum și a invitaților-specialiști în problematica privind femeile din România și egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii(sistem brainstorming de abordare):
– Președinte UNDFR (Partener în proiect) – Maria MUGA
– Specialist implementare la nivel național – Mihai ANDRONIE
– Specialist implementare la nivel transnațional – Adrian TRIFAN
– Cercetători din cadrul proiectului, experți/specialiști
– Invitați

Se propun spre dezbatere teme privind egalitatea de gen si de șanse pe piața muncii, cu referire la remunerație, profesii, carieră, criteriile de angajare-promovare, posibilele obstacole, cauzele existenței diferențelor, cum se manifestă acestea, cum se regăsesc aceste aspecte în funcție de mediu, domeniu de activitate, ramuri economice și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

• Concluzii și încheierea Seminarului

 

Galerie foto: