Material diseminare – Februarie 2015

MATERIAL DE DISEMINARE

A REZULTATELOR URMARITE SI OBTINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUIPOSDRU/144/6.3/S/126567 – ProFemin

– FEBRUARIE 2015 –

           În cursul lunii FEBRUARIE 2015 s-a urmărit realizarea următoarelor activități:

– planificarea generală și în detaliu a activităților
– asigurarea managementului tehnic și consiliere juridică
– elaborarea rapoartelor financiare necesare implementării
– asigurarea și verificarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor efectuate pe durata implementării proiectului
– realizarea achizițiilor în cadrul proiectului
– identificarea și selecția femeilor pentru a fi înscrise în grupul țintă al proiectului
– identificarea și selecția de agenți economici pentru desfășurarea practicii de specialitate aferente programelor desfășurate în cadrul proiectului
– elaborarea, configurarea și întreținerea sistemelor informatice și a bazelor de date utilizate pentru gestionarea participantelor din grupul țintă al proiectului și a partenerilor de practică
– incărcarea/ actualizarea bazei de date utilizate pentru gestionarea participantelor selectate în vederea constituirii grupului țintă al proiectului
–  continuarea înscrierii femeilor în grupul țintă
– repartizarea participantelor pe programe de formare profesională de specializare și grupe de curs
– planificarea și întocmirea documentației CNFPA pentru desfășurare cursuri aferente programelor de formare profesională de specializare organizate în cadrul proiectului
– asigurarea logisticii și a materialelor support pentru cursurile aferente programelor de formare profesională de specializare organizate în cadrul proiectului
– mobilizarea femeilor din grupul țintă constituit pentru participarea la programele de specializare organizate în cadrul proiectului, pe baza planificării efectuate
– desfășurarea de cursuri pentru programele de formare profesională de specializare organizate în cadrul proiectului, astfel:
cursuri de calificare( 9 grupe) astfel:

 • 02.2015– Berbești/VL– Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 02.2015– Berbești/VL – Lucrător în comerț
 • 02.2015– București – Lucrător în comerț
 • 02.2015- București – Lucrător în comerț
 • 02.2015 – Rm.Valcea/VL – Operator introducere, validare și prelucrare date
 • 02.2015 – Câmpulung/ AG– Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 02.2015 – Sibiu – Lucrător în comerț
 • 02.2015 – Sibiu – Operator introducere, validare și prelucrare date
 • 02.2015 – Craiova/DJ – Lucrător în comerț

cursuri de specializare ( 1 grupa ) astfel:

 • 13 – 15.02.2015 – Câmpulung/ AG – Competente antreprenoriale

programarea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională de specializare  organizate în cadrul proiectului si evaluarea cursantelor, astfel:

 • 02.2015 – Berbești/VL – Lucrător în comerț
 • 02.2015 – București – Lucrător în comerț
 • 02.2015 – București – Lucrător în comerț
 • 02.2015 – Rm.Vâlcea/VL – Operator introducere, validare și prelucrare date
 • 02.2015 – Câmpulung/ AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 02.2015 – Berbești/VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 02.2015 – Craiova/DJ– Lucrător în comerț
 • 02.2015 – Sibiu – Lucrător social

– desfășurarea în data de 20  FEBRUARIE 2015, ora 14.00, la Universitatea Spiru Haret Câmpulung, Sala de Masterat, Str.Traian, nr 223, a Conferinței Regionale Sud-Muntenia, pentru conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse, cu tema „Succesul femeilor in cariera si implinirea de sine, in contextul depasirii discriminarii de gen. Rolul educatiei, in special al celei economice universitare, in managementul carierei profesional.” si organizarea serviciilor de catering

– organizarea și desfășurarea a 4 sesiuni de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

– organizarea și desfășurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se urmăresc și se obțin pe durata implementării proiectului

– realizarea mai multor articole pentru a fi postate pe web-site-ul proiectului

– elaborarea unui articol pentru editorialul Opinia Națională cu tema: Conferința Regională de Conștientizare și Sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse, Regiunea București-Ilfov (apărut în nr.695/02 februarie 2015)

– realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen și de șanse și pentru mediatizarea proiectului

– distribuirea Chestionarelor de evaluare a nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii  și a Chestionarelor de evaluare a preocupării femeilor din România cu privire la inițierea unei activități independente ca alternativă la ocuparea unui loc de muncă în calitate de angajată, în vederea completării lor, realizarea analizei și interpretării rezultatelor acestora.

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente