Conferința Regională Centru, București – Ilfov, 27 ianuarie 2015, ora 11:30

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA REGIONALĂ REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV,

 DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND

EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul va avea loc Marti, 27 Ianuarie 2015, ora 11.30, la Universitatea „SPIRU HARET” – BERCENI, Sala 101, Sos.Berceni, nr.24, sector 4

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Conferinței  Regionale  de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema „Egalitatea de gen si de sanse intre femei si barbati la nivelul pozitiilor de decizie din adsministratia publica centrala din Romania.”

Experții  invitați și participanții vor dezbate subiecte privind probleme legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, respectiv, cu referire la:remunerație, profesii, carieră, criteriile de angajare-promovare, posibile obstacole, cauze ale discriminărilor, cum se regăsesc aceste aspecte în acte normative la nivel european și național, precum și modul de abordare a problematicii legate de egalitatea de gen la nivelul pozitiilor de conducere si decizie din administratia publica centrala.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

 

A G E N D A
CONFERINȚEI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
 
– REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV –
27 IANUARIE 2015 – BCURESTI  ora 11.30
Universitatea „SPIRU HARET” – BERCENI, Sala 101
SOSEAUA BERCENI, NR.24, SECTOR 4

  • Deschiderea Conferinței
  • – Ștefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
  • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și context), principalele activități aleproiectului
    • – Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente
  • Prezentarea temei Conferinței „Egalitatea de gen si de sanse intre femei si barbati la nivelul pozitiilor de decizie din adsministratia publicacentrala din Romania.”
    • – Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
  • Puncte de vedere ale participanțilordespre problematica privind egalitatea de gen și de șanse și fenomenul segregării bazate pe gen pe piața muncii, cu accent pe situatia existenta in Romaniaa la nivelul de decizie din administratia publica centralasi cum este aceasta reflectată în acte normative.
  • Concluzii și încheierea Conferinței

Tema conferinței Regională Centru, București – Ilfov, 27 ianuarie 2015

Egalitatea de gen și de șanse între femei și bărbați


Galerie foto