Conferința Regională Sud – Muntenia, Câmpulung, 20 februarie 2015, ora 14:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA REGIONALĂ SUD-MUNTENIA, DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

 

Evenimentul va avea loc Vineri, 20 Februarie 2015, ora 14.00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Campulung, str.Traian, nr.223 .

afis_conf_feb2015.aiProiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Conferinței  Regionale  de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema „  „Succesul femeilor in cariera si implinirea de sine, in contextul depasirii discriminarii de gen. Rolul educatiei, in special al celei economice universitare, in managementul carierei profesionale.”

Experții  invitați și participanții vor dezbate subiecte privind probleme legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, respectiv, cu referire la:remunerație, profesii, carieră, criteriile de angajare-promovare, posibile obstacole, cauze ale discriminărilor, cum se manifestă acestea în funcție de mediu, domeniu de activitate, ramuri economice, succesul femeilor in cariera, precum și rolul educației în Managementul carierei.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

A G E N D A
CONFERINȚEI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
– REGIUNEA SUD-MUNTENIA, CAMPULUNG-MUSCEL
20 FEBRUARIE 2015, ora 14.00
Universitatea „Spiru Haret” Campulung, Str.Traian, nr.223, Sala Masterat, et.1

 • Deschiderea Conferinței
  • – Ștefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
 • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și context), principalele activități ale proiectului
  • – Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente
 • Prezentarea temei Conferinței „Succesul femeilor in cariera si implinirea de sine, in contextul depasirii discriminarii de gen. Rolul educatiei, in special al celei economice universitare, in managementul carierei profesionale.”
  • – Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
 • Puncte de vedere ale participanțilordespre problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, cum este aceasta reflectată în acte normative, despre importanța educației, inspecial al celei ecponomice și a formării profesionale continue înabordarea acestor probleme și în dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor.
  • – Zarnescu Odi Mihaela – Decan
  • – Popovici Crenguta Ionela – Antreprenor
  • – Corcan Ingrid – Antreprenor
 • Concluzii și încheierea Conferinței

Tema Conferinței Regionale Sud – Muntenia