Conferința Regională Sud – Vest Oltenia, Craiova, 20 martie 2015, ora 16:30

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA,

DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE, din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Universitatii SPIRU HARET  Craiova, va avea loc Vineri, 20 MARTIE 2015, ora 16.30, la  Hotelul  EUROPECA, str.Pietății, nr. 9-11, Craiova, Sala de Conferințe.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Conferinței  Regionale  de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema „CONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA UNEI CARIERE DE SUCCES.”

          Experții  invitați și participanții vor dezbate subiecte privind probleme legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, respectiv, cu referire la: cauzele dezechilibrului între viața de familie și viața profesională, masuri care se impun pentru echilibrare, beneficii ale angajatorului și angajaților care participă la implementarea politicilor de conciliere între viața de familie și viața profesională, modele europene și naționale de conciliere între viața de familie și viața profesională, reglementări în domeniu, recomandări de promovare a egalității de gen ca mecanism de sprijire a economiei în vederea depășirii crizei, dezvoltarea unei carierte de succes.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

 

A G E N D A
CONFERINȚEI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
– REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA, CRAIOVA
20 MARTIE 2015, ora 16.30
Universitatea „Spiru Haret” Craiova

  • Deschiderea Conferinței
  • – Ștefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
  • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și      context), principalele activități aleproiectului
  • – Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente
  • Prezentarea temei Conferinței „CONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ SI DEZVOLTAREA UNEI CARIERE DE SUCCES”
  • – Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
  • Puncte de vedere ale participanților despre problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, cum este aceasta reflectată în documente oficiale, despre cauzele dezechilibrului între viața de familie și viața profesională, masuri care vse impun pentru echilibrare, beneficii ale angajatorului și angajaților care participă la implementarea politicilor de conciliere între viața de familie și viața profesională, modele europene și naționale de conciliere între viața de familie și viața profesională, reglementări în domeniu, recomandări de promovare a egalității de gen ca mecanism de sprijire a economiei în vederea depășirii crizei, dezvoltarea unei carierte de succes.
  • Concluzii și încheierea Conferinței

Tema Conferinței Sud – Vest Oltenia


Galerie foto