Seminar Regional Nord-Est, Suceava, 14 Mai 2015, ora 14:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

SEMINARUL REGIONAL-NORD-EST

DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND

 EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE,

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Universitatii „Ștefan cel Mare” Suceava,  va avea loc la  sediul acesteia, Str.Universității, nr.13, Corp E, JOI, 14 MAI 2015, ora 14.00.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune  formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Seminarului Regional Nord-Est de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema:”Creșterea conștientizării și sensibilizării femeilor și bărbaților privind importanța egalității de gen și de șanse în legătură cu cariera și împlinirea de sine”

Invitații participanți vor dezbate subiecte privind,Schimbarea paradigmei feminine privind puterea și succesul, Femeile, banii și curajul de a urma propria chemare, Creșterea stimei de sine și eliminarea temerilor femeilor în crearea abundenței, Calea feminină de a face afaceri și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

A G E N D A
SEMINARULUI REGIONAL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
– REGIUNEA NORD-EST, SUCEAVA–
14 MAI 2015, ora 14.00
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Str.Universității, nr.13, Corp E

 

    • Deschiderea Seminarului

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

    • Scurtă prezentare a Proiectului (obiectiv general, obiective specifice, justificare și context) și a principalelor activități ale proiectului

– Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente

    • Prezentarea temei Seminarului:”Creșterea conștientizării și sensibilizării femeilor și bărbaților privind importanța egalității de gen și de șanse în legătură cu cariera și împlinirea de sine”

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale invitaților în problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii (sistem brainstorming de abordare).

Se propun spre dezbatere subiecte ca:
– Schimbarea paradigmei feminine privind puterea și succesul
– Femeile, banii și curajul de a urma propria chemare
– Creșterea stimei de sine și eliminarea temerilor femeilor în crearea abundenței
– Calea feminină de a face afaceri

  • Concluzii și încheierea Conferinței


Tema Seminar Regional Nord-Est, Suceava


Galerie foto