Material diseminare – Aprilie 2015

Material de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obtin
pe durata implementării proiectului

APRILIE 2015

Obiectivul general al proiectului se obtine prin îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice propuse si, implicit, prin realizarea activitătilor prevăzute în Graficul activitătilor proiectului, care au ca rezultate anticipate valorile indicatorilor de realizare imediată (output), de rezultat (result), precum si valorile indicatorilor aditionali (output si result).

Valorile propuse pentru indicatorii de output si rezultat exprimă, implicit, îmbunătătirea accesului egal pe piata muncii a femeilor si cresterea oportunitătilor de angajare a acestora (prin participarea la programe de formare profesională, precum si prin constientizarea si sensibilizarea opiniei publice referitor la egalitatea de sanse si de gen), ca rezultat general al proiectului.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului (pe activitătile principale) se referă la:

R1:– Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfăsurarea activitătilor din Graficul activitătilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliti, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare
– Echipă de proiect constituită/ actualizată; conditii pentru implementare asigurate; documentare realizată; proceduri de management si implementare elaborate/ revizuite
– Planificare generală si în detaliu efectuată
– Managementtehnic si consiliere juridică asigurate
– Management financiar-contabil asigurat; achizitii realizate
– Monitorizare si evaluare efectuate

R2: – Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor pozitii inferioare pe piata muncii finalizat
– Studiu de cercetare privind diferentierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei si veniturilor pe piata muncii finalizat

R3:- Minimum 8 programe de formare profesională autorizate
– Minimum 3500 de femei (din mediul rural/ urban, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilităti, studente etc.)
– Minimum 2.950 femei participante la programe de formare profesională a adultilor de calificare/recalificare, reprezentând 84,29% din totalul grupului tintă al proiectului
– Minimum 550 femei participante la programe de formare profesională a adultilor de specializare
– Minimum 90% (2.655 femei) dintre participante (2950 femei) obtin certificate de calificare/recalificare
– Minimum 90% (495 femei) dintre participante (550 femei) obtin certificate de specializare
– Un total de minimum 90% (3150 femei) dintre participante (3500 femei) sunt certificate;
– Minimum 70 de activităti independente înfiintate de participantele la programul de specializare în domeniul antreprenorial

R4:– Transferul de informatii si bune practici asigurat.
– 2 vizite de studiu în Spania finalizate cu 2 rapoarte de analiză
– Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul egalitătii de sanse si de gen finalizat
– Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul antreprenoriatului feminin finalizat

R5:– Materiale de informare si promovare realizate si distribuite;
– 2 conferinte (finalizare si lansare proiect) organizate
– Campanie realizată (8 seminarii si 8 conferinte regionale organizate) pentru constientizare si sensibilizare privind egalitatea de gen si de sanse
-Rezultate proiect publicate, mediatizate si diseminate

În cursul lunii APRILIE 2015 s-a urmărit realizarea următoarelor activități:

 • Cursuri de calificare( 7 grupe) astfel:
 • 04.2015– Craiova/DJ – Lucrător în comerț
 • 04.2015– Bucuresti (2 grupe)– Lucrător în comerț
 • 04.2015 – Câmpulung/AG – Agent curățenie clădiri si mijloace de transport
 • 04.2015 – Constanța – Lucrător în comerț
 • 04.2015– Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 04.2015– Bucuresti – Lucrător în comerț
 • Cursuri de specializare ( 3 grupe ) astfel:
 • 17-19.04.2015 – Câmpulung/AG(2 grupe) – Competente antreprenoriale
 • 24-26.04.2015 – Bucuresti– Competente antreprenoriale
 • Programarea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului si evaluarea cursantelor, astfel:
 • 04.2015 –Câmpulung/ AG – Asistent de gestiune
 • 04.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 04.2015 – Berbesti/VL – Agent curățenie clădiri si mijloace de transport
 • 04.2015 – Bucuresti – Asistent de gestiune
 • 04.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 04.2015 – Bucuresti – Asistent de gestiune
 • 04.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 04.2015 – Bucuresti – Asistent de gestiune
 • 04.2015 –Câmpulung/ AG- Agent curățenie clădiri si mijloace de transport
 • 04.2015 – Berbesti/VL – Agent curățenie clădiri si mijloace de transport

– desfăsurarea în data de 28 APRILIE 2015, ora 14.00, la SUCEAVA, Universitatea Stefan cel Mare, str. Universității, nr.13, pav.E, sala 003,  a Conferinței Regionale Nord-Est, pentru constientizare si sensibilizare privind egalitatea de gen si de sanse, cu tema Egalitatea între sexe si emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Educația si pregătirea profesională continuă a femeilorsi organizarea serviciilor de catering

– organizarea si desfăsurarea a 4 sesiuni de constientizare si sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen si de sanse pe piața muncii

– organizarea si desfăsurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obțin pe durata implementării proiectului

–  realizarea mai multor articole pentru a fi postate pe web-site-ul proiectului

–  realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind constientizarea si sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen si de sanse si pentru mediatizarea proiectului

– distribuirea Chestionarelor de evaluare a nivelului de constientizare si sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen si de sanse pe piața muncii si a Chestionarelor de evaluare a preocupării femeilor din România cu privire la inițierea unei activități independente ca alternativă la ocuparea unui loc de muncă în calitate de angajată, învederea completării lor, realizarea analizei si interpretării rezultatelor acestora.

Stefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente