Material diseminare – Mai 2015

Material de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obțin
pe durata implementării proiectului

MAI 2015

Obiectivul general al proiectului se obtine prin îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice propuse si, implicit, prin realizarea activitătilor prevăzute în Graficul activitătilor proiectului, care au ca rezultate anticipate valorile indicatorilor de realizare imediată (output), de rezultat (result), precum si valorile indicatorilor aditionali (output si result).

Valorile propuse pentru indicatorii de output si rezultat exprimă, implicit, îmbunătătirea accesului egal pe piata muncii a femeilor si cresterea oportunitătilor de angajare a acestora (prin participarea la programe de formare profesională, precum si prin constientizarea si sensibilizarea opiniei publice referitor la egalitatea de sanse si de gen), ca rezultat general al proiectului.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului (pe activitătile principale) se referă la:

R1:– Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfăsurarea activitătilor din Graficul activitătilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliti, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare
– Echipă de proiect constituită/ actualizată; conditii pentru implementare asigurate; documentare realizată; proceduri de management si implementare elaborate/ revizuite
– Planificare generală si în detaliu efectuată
– Managementtehnic si consiliere juridică asigurate
– Management financiar-contabil asigurat; achizitii realizate
– Monitorizare si evaluare efectuate

R2: – Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor pozitii inferioare pe piata muncii finalizat
– Studiu de cercetare privind diferentierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei si veniturilor pe piata muncii finalizat

R3:- Minimum 8 programe de formare profesională autorizate
– Minimum 3500 de femei (din mediul rural/ urban, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilităti, studente etc.)
– Minimum 2.950 femei participante la programe de formare profesională a adultilor de calificare/recalificare, reprezentând 84,29% din totalul grupului tintă al proiectului
– Minimum 550 femei participante la programe de formare profesională a adultilor de specializare
– Minimum 90% (2.655 femei) dintre participante (2950 femei) obtin certificate de calificare/recalificare
– Minimum 90% (495 femei) dintre participante (550 femei) obtin certificate de specializare
– Un total de minimum 90% (3150 femei) dintre participante (3500 femei) sunt certificate;
– Minimum 70 de activităti independente înfiintate de participantele la programul de specializare în domeniul antreprenorial

R4:– Transferul de informatii si bune practici asigurat.
– 2 vizite de studiu în Spania finalizate cu 2 rapoarte de analiză
– Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul egalitătii de sanse si de gen finalizat
– Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul antreprenoriatului feminin finalizat

R5:– Materiale de informare si promovare realizate si distribuite;
– 2 conferinte (finalizare si lansare proiect) organizate
– Campanie realizată (8 seminarii si 8 conferinte regionale organizate) pentru constientizare si sensibilizare privind egalitatea de gen si de sanse
-Rezultate proiect publicate, mediatizate si diseminate

          În cursul lunii MAI 2015 s-a urmărit realizarea următoarelor activități:

 • Cursuri de calificare ( 6 grupe) astfel:
 • 05.2015 – Câmpulung/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 05.2015 – Berbesti/VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 105.2015 – Berbesti/VL – Lucrător în comerț
 • 105.2015– Craiova/DJ- Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 05.2015 – Brașov – Lucrător în comerț
 • 05.2015 – Craiova/DJ – Lucrător în comerț
 • Cursuri de specializare ( 3 grupe ) astfel:
 • 08-10.05.2015 – Iași (2 grupe) – Competente antreprenoriale
 • 22-24.05.2015 – Pașcani/Iași – Competente antreprenoriale
 • Programarea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului si evaluarea cursantelor, astfel:
 • 105.2015– Craiova/DJ- Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 105.2015– Brașov – Lucrător în comerț
 • 05.2015– Câmpulung/ AG – Asistent de gestiune
 • 05.2015 – București – Agent comercial
 • 05.2015 – București – Inspector resurse umane

– desfășurarea în data de 14 MAI 2015, ora 14.00, la SUCEAVA, Universitatea Ștefan cel Mare, str. Universității, nr.13, pav.E, sala 118,  a Seminarului Regional Nord-Est, pentru conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse, cu tema

Creșterea conștientizării și sensibilizării femeilor și bărbaților privind importanța egalității de gen și de șanse în legătură cu cariera și împlinirea de sine” si organizarea serviciilor de catering

–  organizarea și desfășurarea a 4 sesiuni de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

– organizarea și desfășurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se urmăresc și se obțin pe durata implementării proiectului

–   realizarea mai multor articole pentru a fi postate pe web-site-ul proiectului

– realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen și de șanse și pentru mediatizarea proiectului

– distribuirea Chestionarelor de evaluare a nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii și a Chestionarelor de evaluare a preocupării femeilor din România cu privire la inițierea unei activități independente ca alternativă la ocuparea unui loc de muncă în calitate de angajată, învederea completării lor, realizarea analizei și interpretării rezultatelor acestora.

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente