Conferința Regională Nord – Est, Suceava, 28 aprilie 2015, ora 14:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA REGIONALĂ NORD-EST,

DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE, din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Universitatii „Ștefan cel Mare” Suceava,  va avea loc Marți, 28 Aprilie 2015, ora 14.00, la  sediul acesteia, Str.Universității, nr.13.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Conferinței  Regionale  de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema EGALITATEA ÎNTRE SEXE ȘI EMANCIPAREA FEMEILOR ÎN CADRUL COOPERĂRII PENTRU DEZVOLTARE. EDUCAȚIA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A FEMEILOR

          Experții invitați și participanții vor dezbate subiecte privind probleme legate de egalitatea de gen și de șanse, respectiv, cum este aceasta reflectată în documente oficiale (în documente ale Comisiei Europene și ale UNESCO – Divizia pentru egalitatea de gen – Platforma de Acțiune Beijing), privind îmbunătățirea eficienței abordării integratoare a aspectelor care privesc egalitatea de șanse între femei și bărbați pe plan politic, în cadrul cooperării pentru dezvoltare, în planul consolidării capacităților instituționale, privind reorientarea acțiunilor specifice pentru a favoriza emanciparea femeilor și recomandări de promovare a egalității de gen, ca mecanism de sprijire a economiei în vederea depășirii crizei și dezvoltarea unei cariere de succes.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

A G E N D A

CONFERINȚEI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE

PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

 

– REGIUNEA NORD-EST – SUCEAVA

28 APRILIE 2015 – ora 14.00

Universitatea „Ștefan cel Mare”

Str.Universității, nr.13

  • Deschiderea Conferinței
  • – Ștefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente
  • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și      context), principalele activități aleproiectului
  • – Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente
  • Prezentarea temei Conferinței EGALITATEA ÎNTRE SEXE ȘI EMANCIPAREA FEMEILOR ÎN CADRUL COOPERĂRII PENTRU DEZVOLTARE. EDUCAȚIA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A FEMEILOR

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale participanților despre problematica privind egalitatea de gen și de șanse, cum este aceasta reflectată în documente oficiale (în documente ale Comisiei Europene și ale UNESCO – Divizia pentru egalitatea de gen – Platforma de Acțiune Beijing), despre îmbunătățirea eficienței abordării integratoarea aspectelor care privesc egalitatea de șanse între femei și bărbați pe plan politic, în cadrul cooperării pentru dezvoltare, în planul consolidării capacităților instituționale, reorientarea acțiunilor specifice pentru a favoriza emanciparea femeilor și recomandări de promovare a egalității de gen ca mecanism de sprijire a economiei în vederea depășirii crizei și dezvoltarea unei cariere de succes.
  • Concluzii și încheierea Conferinței

Tema Conferinței Nord – Est Suceava


Galerie foto