Seminar Regional Vest, Timișoara, 11 Iunie 2015, ora 14:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

SEMINARUL REGIONAL-VEST DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE,

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Academiei Române-Filiala Timișoara,  va avea  loc  la  sediul acesteia, Bd.Mihai Viteazul, nr.24, Sala de Conferințe, în data de 11 IUNIE 2015, ora 14.00 și se va încheia cu servirea prânzului(catering).

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune  formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Seminarului Regional VEST de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema„Creșterea conștientizării și sensibilizării femeilor privind importanța  egalității de gen și de șanse în legătură cu rolul educației în managementul carierei profesionale”

Invitații participanți vor dezbate subiecte privind problematica privind egalitatea de gen și de șanse în legătură cu rolul educației în carieră, dezvoltarea, planificarea și managementul unei cariere de succes, importanța învățământului economic în dezvoltarea unei afaceri de succes, construirea unei cariere de succes și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

A G E N D A

SEMINARULUI REGIONAL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE

PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

– REGIUNEA VEST, TIMIȘOARA –

11 IUNIE 2015, ora 14.00

Academia Română – Filiala Timișoara

Bv.Mihai Viteazul, nr.24, Sala de Conferințe

 

  • Deschiderea Seminarului Regional

     – Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Scurtă prezentare a Proiectului (obiectiv general, obiective specifice, justificare și context) și a principalelor activități ale proiectului

          – Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente

  • Prezentarea temei Seminarului Regional „Creșterea conștientizării și sensibilizării femeilor privind importanța egalității de gen și de șanse în legătură cu rolul educației în managementul carierei profesionale”

      – Ștefan BARBĂLATĂ   –  Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale invitaților în problematica privind egalitatea de gen și de șanse în legătură cu rolul educației în carieră, dezvoltarea, planificarea și managementul unei cariere de succes, importanța învățământului economic în dezvoltarea unei afaceri de succes, construirea unei cariere de succes (sistem brainstorming de abordare).
  • Concluzii și încheierea Seminarului Regional


Tema Seminar Regional Vest, Timișoara

Galerie foto