Seminar Regional Sud-Vest, Oltenia, 08 Iulie 2015, ora 17:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

SEMINARUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE,

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

 Evenimentul, organizat cu sprijinul  Universității Spiru Haret, Facultatea de Drept – Craiova,  va avea  loc  la  Hotel Rexton, Bd.Carol, nr.49, Craiova, Sala de Conferințe, în data de 08 IULIE 2015, ora 17.00  și se va încheia cu o acțiune de socializare și servicii de catering.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune  formarea profesională și instruirea a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Seminarului Regional SUD-VEST OLTENIA de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema Strategia pentru egalitatea de gen în cadrul politicii de dezvoltare. Piața muncii. Negocierea unui job”

Invitații participanți vor dezbate subiecte privind problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, strategia pentru egalitatea de gen în cadrul politicii de dezvoltare, perspective pe piața muncii, problematica negocierii unui job cu angajatorii, cum poti obține job-ul dorit și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

A G E N D A

SEMINARULUI REGIONAL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE

PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE 

– REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA, CRAIOVA

08 IULIE 2015, ora 17.00

Hotel Rexton, Bd.Carol, nr.49, Craiova, Sala de Conferințe

    • Deschiderea Conferinței

– Ștefan BARBĂLATĂ – Expert organizare evenimente

    • Scurtă prezentare a Proiectului (obiectiv general, obiective specifice, justificare și      context), principalele activități aleproiectului

– Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente

    • Prezentarea temei Conferinței Strategia pentru egalitatea de gen în cadrul politicii de dezvoltare. Piața muncii. Negocierea unui job”

– Stefan BARBĂLATĂ – Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale participanților despre problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, cum este aceasta reflectată în documente oficiale, inclusiv ale Comisiei Europene, despre Strategia pentru egalitatea de gen în cadrul politicii de dezvoltare, având în vedere că egalitatea de șanse reprezintă un factor esențial pentru dezvoltarea durabilă, despre perspective pe piața muncii, problematica negocierii unui job cu angajatorii și cum poti obține job-ul dorit, etc

Concluzii și încheierea Conferinței


Tema Seminar Regional Sud-Vest, Oltenia