Conferința Națională de lansare a proiectului ProFemin

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România vă invită să participați la Conferința de lansare a proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/126567).

Evenimentul va avea loc joi, 19 iunie 2014, începând cu ora 10.00, la sediul Universității Spiru Haret din București, șoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, în sala 220 a Facultății de Educație Fizică și Sport.

În cadrul Conferinței vor fi prezentate obiectivele proiectului și principalele activități ce vor fi implementate în perioada mai 2014 – noiembrie 2015.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen și prin formarea profesională a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii încrederii în sine, a abilităților și a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

Evenimentul se va desfășura cu participarea echipei de management a proiectului, a tuturor experților implicați în proiect, a reprezentanților mass-media și a altor invitați.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la tel. 021.455.19.42 sau la adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro