Seminar Regional Sud-Muntenia, Câmpulung, 06 August 2015, ora 16:00

I N V I T A Ț I E
Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la
SEMINARUL REGIONAL SUD-MUNTENIA DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE,
din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Universității Spiru Haret, va avea  loc  la  Universitatea „Spiru Haret” Campulung, Str.Traian, nr.223, Sala Masterat, et.1,în data de 06 AUGUST 2015, ora 16.00  și se va încheia cu o acțiune de socializare și servicii de catering.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune  formarea profesională și instruirea a min.3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Seminarului Regional SUD-MUNTENIA de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema „Schimbarea paradigmei feminine privind puterea si succesul. Cresterea stimei de sine si eliminarea temerilor femeilor in crearea abundentei reale”

Invitații participanți vor dezbate subiecte privind problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, paradigma feminina privind puterea si succesul si necesitatea schimbarii acesteia, implinirea de sine prin cresterea stimei de sine si prin eliminarea temerilor femeilor privind crearea abundentei și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE


A G E N D A
SEMINARULUI REGIONAL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

– REGIUNEA SUD-MUNTENIA, CAMPULUNG
06 AUGUST 2015, ora 16.00
Universitatea „Spiru Haret” Campulung, Str.Traian, nr.223, Sala Masterat, et.1

    • Deschiderea Seminarului Regional

– Ștefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

    • Scurtă prezentare a Proiectului (obiectiv general, obiective specifice, justificare și context), principalele activități ale proiectului

– Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente

    • Prezentarea temei Seminarului Regional: „Schimbarea paradigmei feminine privind puterea si succesul. Cresterea stimei de sine si eliminarea temerilor femeilor in crearea abundentei reale”

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale participanților despre problematica privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, despre paradigma feminina privind puterea si succesul si necesitatea schimbarii acesteia, despre implinirea de sine prin cresterea stimei de sine si prin eliminarea temerilor femeilor privind crearea abundentei  etc
  • Concluzii și încheierea Seminarului Regional


Tema Seminarului Regional Sud-Muntenia, Câmpulung