Principalele rezultate urmărite și obținute în implementarea proiectului – Iunie 2015

ARTICOL

PRINCIPALELE REZULTATE URMĂRITE ȘI OBȚINUTE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI POSDRU/144/6.3/S/126567 – ProFemin

în luna IUNIE 2015


    Încursul lunii IUNIE 2015 s-a urmărit realizarea următoarelor activități:

 • Cursuri de calificare( 10grupe) astfel:
 • 06.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Rm. Vâlcea – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 06.2015 – Brașov – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Berbesti/VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 06.2015 – Câmpulung/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 06.2015– Craiova/DJ – Lucrător în comerț
 • 06.2015– Berbesti/VL – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Constanta – Lucrător în comerț
 • Programarea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului si evaluarea cursantelor, astfel:
 • 06.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Rm. Vâlcea – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 06.2015 – Brașov – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Câmpulung/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 06.2015 – Craiova/DJ – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Horezu / VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 06.2015 – Bucuresti – Lucrător în comerț
 • 06.2015 –Bucuresti– Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Bucuresti – Asistent de gestiune
 • 06.2015 – Craiova/DJ – Lucrător în comerț
 • 06.2015 – Constanta – Lucrător în comerț
 • 06.2015 –Câmpulung/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

– desfășurarea în data de 11 IUNIE 2015, ora 14.00, la Timișoara, Academia Română -Filiala Timișoara, Bd.Mihai Viteazul, nr.24, Sala de Conferințe,  a Seminarului Regional VEST, pentru conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse, cu tema „Creșterea conștientizării și sensibilizării femeilor privind importanța  egalității de gen și de șanse în legătură cu rolul educației în managementul carierei profesionale” si organizarea serviciilor de catering

– organizarea și desfășurarea a 4 sesiuni de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

– organizarea și desfășurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se urmăresc și se obțin pe durata implementării proiectului

– realizarea mai multor articole postate pe web-site-ul proiectului

– realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen și de șanse și pentru mediatizarea proiectului

– distribuirea Chestionarelorde evaluare a nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii și a Chestionarelor de evaluare a preocupării femeilor din România cu privire la inițierea unei activități independente ca alternativă la ocuparea unui loc de muncă în calitate de angajată, în vederea completării lor, realizarea analizei și interpretării rezultatelor acestora.

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente