Integrarea femeilor pe piața muncii prin inițierea unei afaceri – Iulie 2015

Proiectul ProFemin  (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect început în luna mai 2014 și care se va incheia în luna decembrie 2015, are în vedere, pe lângă organizarea și desfășurarea a circa 175 de programe de formare profesională de calificare/ recalificare a 3.550 de femei, cursuri care se desfășoară în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale feminine prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în domeniul antreprenorial( „ Competențe antreprenoriale”) pentru 650 de femei.

          Se va acorda asistență de specialitate femeilor interesate de dezvoltarea carierei în vederea inițierii și dezvoltării a 84 de activități economice idependente, îmbunătățind accesul femeilor pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare. Pentru inițierea de activități economice independente se vor acorda 84 de premii în sumă de 4500 lei fiecare.

În cadrul derulării proiectului se va acorda asistență participantelor la programul de formare profesională Competențe antreprenoriale doritoare să inițieze o afacere.

Se acordă asistență femeilor din grupul țintă înscrise la acest program în vederea îmbunătățirii planului de afaceri și pentru organizarea și desfășurarea unei afaceri viabile, capabilă să aducă profit.

În acest context, femeilor participante li se prezentă un cadru legislativ minimal (Legea 31/1990 privind societățile comerciale, Legea 26/1990 privind registrul comerțului, Legea 297/2004 privind piața de capital, Legea 85/2006 privind procedura insolvenței), legi care reglementează organizarea și înființarea unei afaceri și li se va sublinia de către formatori si de către coordonatorul de formare profesională importanța acestuia în derularea afacerilor. Le vor fi prezentate normele fiscale în vigoare și influența acestora asupra profitului afacerii. Studentelor le vor fi prezentate facilitățile fiscale reglementate de normele în vigoare acordate studenților care doresc să înființeze o afacere, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de aceste facilități. Femeilor care provin din mediul rural li se prezentă facilitățile rezultate din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației precum și facilitățile rezultate din prevederile Legii 566/2004 a cooperației agricole. Femeilor care doresc să desfășoare o afacere în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială, li se prezintă prevederile OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Totodată, le vor fi prezentate obligațiile primăriilor, stabilite prin acte normative, în sprijinirea persoanelor care doresc să inițieze acest tip de afaceri. Femeilor aflate în șomaj le vor fi prezentate măsurile prevăzute de lege care au drept scop realizarea următoarelor obiective pe piața muncii:

  1. prevenirea șomajului și combaterea efectelor sociale ale acestora;
  2. încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  3. sprijinirea ocupării persoanelor aparținând unor categorii defavorizate ale populației;
  4. asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;
  5. stimularea șomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;
  6. stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  7. protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj.

Tuturor femeilor din grupul țintă le vor fi prezentate prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, precum și obligațiile ce le revin în ținerea contabilității, după înființarea unei afaceri, în funcție de forma juridică a acesteia. Sunt sfătuite ca în prima perioadă a organizării și desfășurării afacerii, consultanța juridică și expertiza contabilă să fie achiziționate prin contract de prestări servicii asiguarate de specialiști în domeniu, cheltuielile fiind mai mici decât cele angajării, cu contract individual de muncă, a unui astfel de personal.

Având în vedere că proiectul se adresează cu prioritate femeilor care doresc să se inițieze și să se pregătească pentru a deveni antreprenor, se vor prelucra prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente