Formarea profesională a femeilor în funcție de cerințele de pe piața muncii

FORMAREA PROFESIONALĂ A FEMEILOR ÎN FUNCȚIE DE CERINȚELE DE PE PIAȚA MUNCII.

Programe de formare organizate în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 – ProFemin

Proiectul ProFemin  (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect care se derulează pe durata a 18 luni, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, și-a propus ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii și creșterea oportunităților de angajare a femeilor, prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen și prin formarea profesională a 4.200 de femei.

Proiectul răspunde nevoilor grupului țintă(4200 femei) prin faptul că, desfășurarea activităților propuse conduce  la dezvoltarea și valorificarea potențialului grupului țintă, la creșterea nivelului de competitivitate pe o piață a muncii în schimbare, la conștientizarea și soluționarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă pe piața muncii și în viața socială, oferind femeilor respective o șansă reală de integrare/ reintegrare socio-profesională.

Prin acest proiect strategic multi-regional se urmărește îmbunătățirea calității resurselor umane și crearea, pentru femeile din România, a unor condiții de acces pe piața muncii egale cu bărbații, implicit creșterea când ratei de ocupare.

Proiectul răspunde nevoilor grupului țintă prin desfășurarea activităților propuse, ce conduc la dezvoltarea și valorificarea potențialului grupului țintă, prin creșterea nivelului de competitivitate pe o piață a muncii în schimbare și prin conștientizarea și soluționarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă pe piața muncii și în viața socială, oferind o șansă reală de integrare/reintegrare socio-profesională.

Pornind de la necesitățile grupului țintă (4200 de femei, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare – București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia Vest, din județele: Brașov, Sibiu, Botoșani, Iași, Cluj, Constanța, Argeș, Prahova, Dolj, Vâlcea, Timiș), proiectul contribuie la  creșterea stimei de sine, nevoia de implicare în viața comunității, recunoașterea individualității și dreptului fiecărui individ de a se dezvolta în ritmul propriu, dezvoltarea unei activități proprii independente, asigurarea unui suport financiar, sprijinirea în conștientizarea problemelor cu care se confruntă, reconcilierea vieții de familie cu dezvoltarea personală și profesională.

Programele de formare propuse contribuie la dezvoltarea de noi competențe în concordanță cu cerințele și dinamica pieței munci, fiind finalizate cu obținerea unei certificări recunoscute, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Se urmărește dezvoltarea abilităților și competențelor grupurilor vulnerabile prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională a adulților, de calificare/ recalificare a 3550 de femei, pentru următoarele ocupații: lucrător în comerț; agent curățenie clădiri și mijloace de transport; lucrător social; operator introducere, validare și prelucrare date; inspector resurse umane; agent comerical; asistent de gestiune; alte programe de calificare / recalificare care răspund și altor nevoi ale grupului țintă, identificate pe durata implmenetării proiectului.

          Se are are in vedere și promovarea antreprenoriatului, prin prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în domeniul antreprenorial și competențe socio-civice pentru 600 de femei, respectiv 50 de femei și acordarea de asistență de specialitate femeilor interesate de dezvoltarea carierei în vederea inițierii și dezvoltării a 84 de activități economice idependente, îmbunătățind accesul femeilor pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare.

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente