Seminar Regional Nord – Vest, Cluj – Napoca, 17 Septembrie 2015, ora 16:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

SEMINARUL REGIONAL NORD-VEST DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE,

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 – ProFemin

Evenimentul, organizat de către Universitatea Spiru Haret, va avea loc la Cluj-Napoca, Grand Hotel Napoca, str.Octavian Goga, nr.1, în data de 17 SEPTEMBRIE 2015, ora 16.00 și se va încheia cu o acțiune de socializare și servicii de catering.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin își propune formarea profesională și instruirea a min.4.200 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Seminarului Regional NORD-VEST de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse se va dezbate tema: „Geniul femeii în noua societate. Femeia-poarta noii umanități”

Invitații participanți vor dezbate subiecte privind egalitatea de gen și de șanse, despre paradigma feminină privind puterea si succesul si necesitatea schimbării acesteia, despre RIDICAREA femeilor și dirijarea viitorului, despre promovarea IUBIRII – cea mai puternică Forță pentru Schimbarea Globală și alte subiecte pe care participanții le vor propune spre dezbatere.

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

 

A G E N D A

SEMINARULUI REGIONALDE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE

PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

 

– REGIUNEA NORD-VEST, CLUJ-NAPOCA

17 SEPTEMBRIE 2015, ora 16.00

Grand Hotel Napoca, str.Octavian Goga, nr.1

 

    • Deschiderea Seminarului Regional

– Ștefan BARBĂLATĂ – Expert organizare evenimente

    • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și context), principalele activități ale proiectului

          – Roxana HÎLDAN – Asistent organizare evenimente

    • Prezentarea temei Seminarului Regional: „Geniul femeii în noua societate. Femeia-poarta noii umanități”

– Stefan BARBĂLATĂ  – Expert organizare evenimente

  • Puncte de vedere ale participanților despre problematica privind egalitatea de gen și de șanse, despre paradigma feminină privind puterea si succesul si necesitatea schimbării acesteia, despre RIDICAREA femeilor și dirijarea viitorului și despre promovarea IUBIRII – cea mai puternică Forță pentru Schimbarea Globală.
  • Concluzii și încheierea Seminarului Regional


Tema Seminar Regional Nord – Vest, Cluj – Napoca, 17 Septembrie 2015