Material de conștientizare – August 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

AUGUST 2015

CONSIDERATII PRIVIND SUCCESUL FEMEILOR IN CARIERA

Cand cineva vorbeste de “succes”, de obicei se refera la o pozitie importanta in ochii lumii sau la o slujba de pe urma careia provin multi bani si toate placerile materiale si confortul pe care acestia ii implica. Vazut dintr-o perspectiva personala, succesul este un lucru individual, care are semnificatii diferite pentru fiecare.

Succesul este o stare, reflectata in interior si la exterior. Succesul inseamna cunoasterea calitatilor personale si increderea in acestea, folosirea acestora – prin munca si pasiune – pentru atingerea telului dorit. Pentru asta, trebuie sa iti urmaresti consecvent idealul si sa valorifici oportunitatile ivite, indiferent de obstacole.

Spuneam ca succesul este reflectat in interior si la exterior. O persoana considerata de succes poate, in sinea ei, sa nu se considere asa, la fel cum se poate intampla si invers, ca o persoana care se considera de succes sa nu faca aceeasi impresie celor din jur.

Desi imaginea femeii de succes este inca o notiune controversata la noi in tara, romanii iesind relativ recent din era mentalitatii “barbatul la munca, femeia la cratita “, au inceput si la noi, de cativa ani, sa se faca topuri ale femeilor de succes.

Ce este necesar pentru a reuși în afaceri? Iată o întrebare care îi frământă enorm pe cei care își doresc foarte mult să intre în domeniul afacerilor. Nimeni nu poate să prescrie ingredientele care ar conduce cu certitudine spre reușită. Însă, este incontestabil faptul că fiecare om atribuie succesului un sens aparte, cel adecvat necesităților sale la un moment dat precum și scopurilor pe care și le propune să le atingă. De aici deducem că, succesul variază direct porporțional în funcție de dimensiunile intereselor și realizarea scopurilor propuse în viață. Mintea omului este programată să-și propună anumite scopuri și să încerce să le atingă. Această trăsătură a fost denumită de I. P. Pavlov “Reflexul scopului”,ca și instinct care impinge orice vietate spre căutarea a ceva nou – informație nouă, cunoștințe noi; de asemenea e s t e f o r m a d e b a z ă a e n e r g i e I v i t a l e d i n o r g a n i s m e le n o a s t r e .

Întreaga noastră existența, toată cultura noastră materială și spirituală sunt realizate prin contribuția acelor oameni care tind spre atingerea țelurilor pe care și le-au propus (conștient sau inconștient) în viață. De aceea e foarte important a ne lămuri, care sunt scopurile noastre pe termen scurt și lung. Acesta este, de altfel, un prim pas în demersul inițierii unei afaceri. Trebuie cunoscut apoi efortul necesar pentru a ajunge la acest deziderat, având în vedere faptul că acest domeniu este perceput în continuare în majoritatea culturilor ca aparținând bărbaților.

Aceaste întrebări conturează teme de actualitate pe plan mondial și anume antreprenoriatul feminin și promovarea egalității de șanse care se bucură de tot mai mult interes și în România. Studiile au arătat că atât stilul masculin de conducere, cât și cel feminin pot fi la fel de eficiente. Femeile au început să ocupe poziții de conducere, să-și înființeze propriile afaceri și, mai mult, sunt în stare să acorde importanța cuvenită atât carierei cât și familiei. Drept dovadă stau statiscile care ne arată că numărul acestor afaceri la conducerea cărora se află femei a crescut cu 103% în ultimii 10 ani.

Natura a înzestrat fiecare om cu capacități diferite, trasând distincții clare între bărbați și femei care se manifestă și în privința abilitățior manageriale ale acestora. În studiile realizate de-a lungul timpului s-a pus accentul mai mult pe componenta socializării în explicarea acestor diferențe și mai puțin pe importanța trăsăturilor biologice

Cercetătorii au descoperit unele variații fiziologice la nivelul creierului, între cel al unui bărbat și cel al unei femei. La diferențele natural dintre bărbați și femei se adaugă, în mod cert, regulile sociale și stereotipurile cultural care produc așteptări diferite pentru fetele și băieții aflați în creștere, și în privința opțiunilor profesionale.

Acesta este unul din motivele pentru care studiile indică faptul că discriminarea de gen în afaceri se manifestă în continuare la nivelul societăților moderne; pentru a promova, ca femeie, într-o funcție de conducere trebuie să demonstrezi că ești mai bună decât un bărbat aflat într-o funcție similară. Când se fac comparații între manageri, de prea puține ori este pus accentul pe elemente de discriminare pozitivă. În timp ce bărbații au tendința de a comanda și a controla, tendința femeilor este aceea de a construi o echipă și de a ajunge la o înțelegere. Femeile manager au o analiză mai atentă și prudentă asupra riscurilor în afaceri.

În România, încă de la sfârșitul anilor ’90 au apărut afaceri de succes realizate de femei, chiar dacă ele nu au avut amplitudinea și succesul celor conduse de bărbați. Dar a fost un început… În perioada imediat următoare atât femeile cât și bărbații au avut libertatea de a-și construi cariera pe care și-o doreau sau de a începe o afacere proprie.           Pentru femei însă acest drum nu a fost totuși la fel de ușor, având în vedere, dublul rol, profesional și familial. În decurs de câțiva ani, femeile din România au început să obțină carierele dorite, dovedind că pot fi performante în domeniul în care activau. Multe dintre ele au început să ocupe poziții cheie, devenind manageri de departamente, directori de firme. O parte dintre ele, au mers mai departe, și-au deschis propria firmă. Au avut succes!

În urma unor studii realizate de cercetători, în care au fost implicate femeile care au reușit să-și facă o carieră de succes în diverse domenii, s-a constatat că, indiferent de țara din care provin, ele se lovesc de aceleași greutăți. În mare parte, putem discuta de cinci mari preocupări ale acestora: autenticitatea,relațiile, influența, flexibilitatea și propria motivație.

Autenticitatea – dorința de a avea o linie clar trasată între interesele profesionale și cele personale.

Relațiile – nevoia fundamentală a fiecăreia dintre noi de a intra în contact cu oamenii din jur; s-a demonstrat faptul că femeile sunt mult mai bune decât bărbații în ceea ce privește comunicarea și relațiile între oameni.

Influența – dorința de a ajuta și de a controla destinul cuiva. Nevoia de a fi influent este acel factor care ne motivează ca să luăm inițiative, să ne realizăm și să avem încredere în propriile forțe.

Flexibilitate – capacitatea de a se adapta ușor schimbărilor care intervin în mediul afacerilor.

Motivație – motivația, din punct de vedere managerial este legată de natura relațiilor umane, fenomen complex care semnifică faptul că oamenii care sunt multumiți, în același timp, sunt și productivi. În teoriile comportamentului organizațional, motivația apare ca o forță ce energizează, orientează și sprijină comportamentul uman. A cunoaște propria motivație echivalează cu găsirea răspunsului la întrebarea ,,de ce” să întreprind o activitate.

Aceste cinci direcții de dezvoltare sunt foarte importante pentru femeile care ocupă poziții de conducere în cadrul unei companii sau care doresc să inițieze propria afacere.

Specialiștii apreciază că cele mai importante trăsături de personalitate și abilități pe care trebuie să le ai pentru a te lansa într-o afacere și pentru a avea succes, sunt:

 • energia – puterea de a iniția o afacere, de a înființa o firmă și de a o conduce; aceasta implică vigoarea, spiritul de inițiativă, ambiția de a reuși, simțul reponsabilității, tenacitatea
 • abilități mentale – concretizate în inteligență, capacitate de analiză și sinteză,gândire creativă
 • cunoștințe de specialitate – cunoștințe tehnice în domeniul afacerii alese, cunoștințe de marketing și cunoștințe manageriale
 • abilități de comunicare – capacitatea de a comunica efficient în afaceri reprezintă un element esențial pentru a gestiona o afacere de succes. Comunicarea managerială reprezintă o funcție a conducerii care face cunoscut rezultatul deciziilor mangeriale și stabilește un climat de înțelegere între cei care transmit informațiile și cei care le primesc.
 • capacitate decizională – capacitatea de rezolvare a disfuncționalităților, responsabilitatea de a aloca resurse și capacitatea de a negocia care se realizează prin inițierea de activități, de strategii și tactici care să conducă la schimbare.

Aceste aptitudini și abilități pot fi dobândite prin educație sau experiență. În plus, femeile pot beneficia de avantajele intuiției, o resursă insuficient cunoscută, dar invocată atât de des încât a devenit o temă des întâlnită în literatura de specialitate. Intuiția reprezintă abilitatea de a obține acel gen de cunoaștere la care nu putem ajunge prin interferență sau observație, rațiune sau experiență. Astfel, ea este în mare parte o sursă originală, independentă a cunoașterii, care nu poate fi obținută prin celelalte surse. Intuiția le ajută pe femei să rezolve problemele într-un mod mai creativ, prin care acceptă mai ușor ideile celor din jur.

Nu în ultimul rând, abilitatea de a obține rezultate este și ea la îndemâna femeilor într-o lume modernă care a depășit paradigmele de genul “o femeie nu lucrează, nu face afaceri, nu …”. Tocmai această ultimă abilitate sprijinită acum de o societate deschisă și modernă ajută femeile să-și demonstreze că se pot face remarcate în domeniul antreprenoriatului.

Proiectul ProFemin a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, legea specială în materie a HG nr. 237/2010 privind aprobarea strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și a Planului general de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, a celorlalte acte normative europene și naționale în vigoare. Proiectul se adresează femeilor și promovează egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială, principiul egalității de șanse fiind integrat atât în elaborarea și implementarea proiectului, cât și în realizarea activităților și managementului acestuia, fapt ce permite accesul și participarea grupului țintă la activitățile proiectului evitând discriminarea.

Prin demersurile de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de șanse și de gen, proiectul promovează nediscriminarea și incluziunea socială, contribuie la realizarea obiectivului DMI 6.3.de a dezvolta și promova principiul egalității de șanse și de gen în societatea românească.

Prin elaborarea și dezbaterea materialelor de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii urmărim, printre altele, și o mai bună informare și pregătire a participantelor pentru piața muncii și pentru viață, în general.

Asa este și tema acestei sesiuni, dezbatute sub egida unei teme mai largi: “Ce nu te prea învață la școală?”

Legea Educației a imprimat o nouă direcție dezvoltării învățământului universitar românesc, prin integrarea sa în context european și internațional, ca factor proactiv în procesul de cristalizare a unui Spațiu european al cunoașterii. Adaptarea dinamică a universităților la mediul extern presupune nu doar asimilarea experienței europene, prin armonizarea instituțională și curriculară, ci îndeosebi capacitatea de  construireși promovare a unei imagini identitare prestigioase, pentru a beneficia de recunoașterea ca parteneri egali.

Programul de management se axează pe imperativul  de a oferi mediului universitar premisele, strategiile și instrumentele atât de necesare unei dezvoltări instituționale armonioase,  flexibile și receptive la mediul concurențial național și internațional.

Trăim într-o lume a competiției acerbe, în toate domeniile, inclusiv în cel al educației.Universitățile trebuie să-și dezvolteun program coerent și susținut de promovare a imaginii lor. Este nevoie de o strategie mediatică prin care universitatea să fie din ce în ce mai prezentă în conștiința publică, prin evenimente, proiecte, programe și performanțe.

CHIAR SI IN VREMURI TULBURI, DE CRIZA FINANCIARA, POTI DETINE UN CONTROL MAI MARE ASUPRA CARIEREI TALE

          Daca nu ai facut-o deja, este momentul sa preiei fraiele in viata ta profesionala, astfel:

 1. Nu te complace in confortul actual

Este posibil sa ai un loc de munca intr-o companie sigura, neafectata sever de criza financiara mondiala. Cu toate acestea, nu este indicat sa fii prins pe picior gresit: fii pregatit intotdeauna pentru neprevazut, avand un plan de siguranta. Asadar, gandeste-te ce ai putea face in situatia in care ai ramane fara jobul pe care il ai astazi. Te-ai putea orienta catre o altacariera? Sau ti-ai putea gasi un loc de munca similar intr-o alta companie? Verifica posibilitatile pe care le ai si nu uita sa iti completezi CV-ul pentru a-l avea pregatit pentru orice eventualitate.

 1. Imbunatateste-ti abilitatile

Pentru a avea ce sa treci in CV si a deveni un candidat atragator in ochii potentialilor angajatori, nu ezita sa urmezi cursuri specializate care sa te ajute sa evoluezi pe plan profesional. Inainte de a opta pentru un curs sau un altul, insa, intereseaza-te care sunt cele mai atractive in ochii angajatorilor – chiar daca experienta si abilitatile de care dai dovada sunt cele mai importante, nu ar strica sa dispui si de diplome valoroase care sa le ateste.

 1. Ia in considerare evolutia industriilor

Este evident faptul ca anumite domenii de activitate vor avea o crestere mult mai spectaculoasa decat altele in urmatorii ani. In acest sens, ideal ar fi ca viata ta profesionala sa urmeze tendintele mondiale, astfel incat sa te asiguri ca nu vei intampina neplaceri in cariera pe viitor. Afla mai multe informatii despre compania la care lucrezi in prezent (sau unde iti doresti sa te angajezi) pentru a afla daca este una de viitor sau nu. La fel de bine, pentru a fi la curent cu trendurile globale, citeste reviste de business, publicatii referitoare la domeniul in care activezi etc.

 1. Nu uita de networking

Evolutia ta in cariera depinde si de abilitatea de a relationa cu cei din jur. In prezent, posibilitatile sunt mai numeroase decat in trecut: poti stabili legaturi cu cei mai diversi oameni prin intermediul retelelor de socializare, astfel incat sa iti creezi propria retea (“network”) de contacte. Implica-te activ in dezvoltarea acesteia si poti fi sigur ca vei avea de castigat de pe urma sa!

 1. Diferentiaza-te de ceilalti

Pentru a obtine ceea ce iti doresti in cariera, este esential sa gasesti o modalitate de a te diferentia de ceilalti candidati. Astfel, este important sa te gandesti ce anume te face special, ce ai putea include in CV pentru a atrage atentia sau ce ai putea invata/perfectiona pentru a-ti mari sansele unui avans in cariera.

 1. Nu iti limita orizonturile

Daca vrei sa ai cariera la care visezi, este important sa nu iti impui limite – nici macar geografice! In cazul in care gasesti un job de milioane in afara tarii, gandeste-te serios la posibilitatea de a aplica si de a te muta peste granita, cel putin temporar. La fel de bine ai putea sa gasesti locuri de munca valoroase in alte orase decat cel in care locuiesti in prezent – profita de oportunitatile care ti se ofera!

          Cu totii ne dorim sa progresam in cariera si, inevitabil, ajungem la un moment dat la un soi de plafonare, moment in care ne intrebam: Ce este de facut? Care este pasul urmator in cariera mea? Ce anume influenteaza evolutia mea viitoare?

De multi ani, la interviurile de angajare, managerii marturisesc ca au in vedere si un criteriu subiectiv de evaluare a unui candidat: «chimia» pe care o construiesc de la prima intalnire cu acesta. Daca relatia cu seful tau nu este una menita sa te provoace profesional, daca ai sentimentul ca esti de «obstructionat» de cele mai multe ori, daca relatia este alterata de «jocuri» ascunse pe care le marturisesti cu naduf prietenilor la o bere, atunci te afli in impas. Cum iti poti schimba seful? Cum il poti ajuta sa iti accepte propunerile, atitudinea? Cum poti influenta «jocul» in favoarea ta ? Daca nu vezi raspunsuri constructive la aceste intrebari inseamna ca, mai devreme sau mai tarziu, vei ajunge sa «pasasesti corabia». Ramane de stabilit daca este alegerea ta – sau a sefului – daca preferi sa amani si sa te ascunzi o perioada”, a mai spus ea.

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente