Material diseminare – Septembrie 2015

Material de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obtin pe durata implementării proiectului

SEPTEMBRIE 2015

Principalele rezultate asteptate ale proiectului (pe activitătile principale) se referă la:

R1:    – Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfăsurarea activitătilor din Graficul activitătilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliti, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare

– Echipă de proiect constituită/actualizată; conditii pentru implementare asigurate; documentare realizată; proceduri de management si implementare elaborate/ revizuite
– Planificare general si în detaliu efectuată
– Management ethnic si consiliere juridică asigurate
– Management financiar-contabil asigurat; achizitii realizate
– Monitorizare si evaluare effectuate

R2:    – Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspective ocupării de către femei a unor pozitii inferioare pe piata muncii finalizat
– Studiu de cercetare privind diferentierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei si veniturilor pe piata muncii finalizat

R3:    – Minimum 8 programe de formare profesională autorizate
– Minimum 4200 de femei (din mediul rural/ urban, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilităti, studente etc.)
– Minimum 3.550 femei participante la programe de formare profesională a adultilor de calificare/recalificare, reprezentând 84,52% din totalul grupului tintă al proiectului
– Minimum 650 femei participante la programe de formare profesională a adultilor – de specializare
– Minimum 90% (3195 femei) dintre participante (3550 femei) obtin certificate de calificare/recalificare
– Minimum 90% (585 femei) dintre participante (650 femei) obtin certificate de specializare
– Un total de minimum 90% (3780 femei) dintre participante (4200 femei) sunt certificate;
– Minimum 84 de activităti independente înfiintate de participantele la programul de specializare în domeniul antreprenorial

R4:    – Transferul de informatii si bune practice asigurat.
– 2 vizite de studio în Spania finalizate cu 2 rapoarte de analiză
– Studiu de cercetare asupra bunelor practice în domeniul egalitătii de sanse si de gen finalizat
– Studiu de cercetare asupra bunelor practice în domeniul antreprenoriatului feminin finalizat

R5:    – Materiale de informare si promovare realizate si distribuite;
-2 conferinte (finalizare si lansare proiect) organizate
-Campanie realizată (8 seminarii si 8 conferinte regionale organizate) pentru constientizare si sensibilizare privind egalitatea de gen si de sanse
-Rezultate proiect publicate, mediatizate si diseminate

În cursul lunii SEPTEMBRIE 2015 au fost realizate următoarele activități:

 • Cursuri de calificare ( 14 grupe) astfel:
 • 09.2015 – BRASOV – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – BERBESTI/ VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 09.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – CAMPULUNG/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 09.2015– RM.VALCEA – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 09.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – CRAIOVA– Lucrător în comerț
 • 09.2015 – CRAIOVA – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – BERBESTI/ VL – Lucrător în comerț
 • Cursuri de specializare ( 1 grupa) astfel:
 • 14-16.09.2015 – BOTOSANI – Competente antreprenoriale

 

 • Programarea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului si evaluarea cursantelor, astfel:
 • 09.2015– CRAIOVA – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – BUCURESTI – Inspector resurse umane
 • 09.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – BERBESTI/ VL – Lucrător în comerț
 • 09.2015– CRAIOVA – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 09.2015 – VAMA BUZAULUI/BV – Lucrător în comerț
 • 09.2015 – CRAIOVA – Lucrător în comerț

– desfășurarea în data de 17 SEPTEMBRIE 2015, ora 16.00, la Cluj- Napoca, Grand Hotel Napoca, str. Octavian Goga, nr.1,mezanin – Sala Foyer, a Seminarului Regional NORD-VEST OLTENIA, pentru conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse, cu tema Strategia pentru egalitatea de gen în cadrul politicii de dezvoltare. Piața muncii. Negocierea unui job” si organizarea serviciilor de catering

– organizarea și desfășurarea a 2 sesiuni de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii
– organizarea și desfășurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se urmăresc și se obțin pe durata implementării proiectului
– realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen și de șanse și pentru mediatizarea proiectului

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente