Material diseminare – Noiembrie 2015

Material de diseminare a rezultatelor care se urmăresc si se obtin pe durata implementării proiectului

NOIEMBRIE 2015

Principalele rezultate asteptate ale proiectului (pe activitătile principale) se referă la:

R1:    – Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfăsurarea  activitătilor din Graficul activitătilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliti, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare
– Echipă de proiect constituită/actualizată; conditii pentru implementare asigurate; documentare realizată; proceduri de management si implementare elaborate/ revizuite
– Planificare general si în detaliu efectuată
– Management ethnic si consiliere juridică asigurate
– Management financiar-contabil asigurat; achizitii realizate
– Monitorizare si evaluare effectuate

R2:    – Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspective ocupării de către femei a unor pozitii inferioare pe piata muncii finalizat
– Studiu de cercetare privind diferentierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei si veniturilor pe piata muncii finalizat

R3:    – Minimum 8 programe de formare profesională autorizate
– Minimum 4200 de femei (din mediul rural/ urban, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilităti, studente etc.)
– Minimum 3.550 femei participante la programe de formare profesională a adultilor de calificare/recalificare, reprezentând 84,52% din totalul grupului tintă al proiectului
– Minimum 650 femei participante la programe de formare profesională a adultilor – de specializare
– Minimum 90% (3195 femei) dintre participante (3550 femei) obtin certificate de calificare/recalificare
– Minimum 90% (585 femei) dintre participante (650 femei) obtin certificate de specializare
– Un total de minimum 90% (3780 femei) dintre participante (4200 femei) sunt certificate;
– Minimum 84 de activităti independente înfiintate de participantele la programul de specializare în domeniul antreprenorial

R4:    – Transferul de informatii si bune practici asigurat.
– 2 vizite de studio în Spania finalizate cu 2 rapoarte de analiză
– Studiu de cercetare asupra bunelor practice în domeniul egalitătii de sanse si de gen finalizat
– Studiu de cercetare asupra bunelor practice în domeniul antreprenoriatului feminin finalizat

R5:    – Materiale de informare si promovare realizate si distribuite;
-2 conferinte (finalizare si lansare proiect) organizate
-Campanie realizată (8 seminarii si 8 conferinte regionale organizate) pentru constientizare si sensibilizare privind egalitatea de gen si de sanse
-Rezultate proiect publicate, mediatizate si diseminate

În cursul lunii NOIEMBRIE 2015 au fost realizate următoarele activități:

 • Susținerea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului si evaluarea cursantelor, astfel:
 • 11.2015– BRASOV – Lucrător în comerț
 • 11.2015– Rm.VALCEA – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015– CRAIOVA – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015– CRAIOVA – Lucrător în comerț
 • 11.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț (2 grupe)
 • 11.2015 – SINEȘTI/VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015 – BERBEȘTI/VL – Lucrător în comerț
 • 11.2015 – CAMPULUNG/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 11.2015 – BERBEȘTI/VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015 – SIBIU – Lucrător social
 • 11.2015– CRAIOVA – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015 – CAMPULUNG/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015– CRAIOVA – Lucrător în comerț
 • 11.2015 – SIBIU – Operator introducere, validare si prelucrare date
 • 11.2015 – CAMPULUNG/AG– Operator introducere, validare si prelucrare date
 • 11.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț
 • 11.2015 – BERBEȘTI/VL – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015 – CAMPULUNG/AG – Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • 11.2015 – BUCURESTI – Lucrător în comerț (4 grupe)

– organizarea și desfășurarea a 5 sesiuni de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii
– organizarea și desfășurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se urmăresc și se obțin pe durata implementării proiectului
– realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen și de șanse și pentru mediatizarea proiectului
– pregătirea Conferinței de Finalizare a proiectului ProFemin, organizată în București. în data de 07.12.2015 (Agenda. Invitația, Procedura de organizare, Materiale)

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente