Curs Competențe Antreprenoriale – Timișoara

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România organizează în cadrul proiectului ProFemin POSDRU/144/6.3/126567), programul de formare în antreprenoriat cu titlul “Competențe antreprenoriale” (curs autorizat CNFPA – autorizația nr. 0004190/24.03.2011).

Cursurile se adresează tuturor femeilor din România care doresc să își dezvolte propriile afaceri și urmăresc promovarea culturii antreprenoriale în vederea creșterii abiliății de a-și materialize ideile de afaceri, precum și de a planifica și gestiona proiecte cu scopul de a-și atinge obiectivele. Cursurile oferă atât bază teoretică, prin materiile cuprinse, cât și una practică, prin activitatea de grup, prin prezentarea unor exemple de afaceri și prin analiza unor modele și studii de caz.

În perioada 22 – 24 august se va desfășura la Timișoara programul de formare în antreprenoriat “Competențe antreprenoriale”, la sediul Universității Spiru Haret, strada Izvorului, nr. 9. Acesta se va finalize pe data de 25 august printr-un examen de absolvire, în urma căruia absolventele programului de formare în antreprenoriatvor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale, precum și o subvenție în valoare de 150 lei, fiecare.

Acest program de formare reprezintă continuarea unui proiect anterior al Universității Spiru Haret și al Uniunii Naționale pentru Drepturile Femeii din România (ProFeminAntrep – Promovarea egalității de șanse în antreprenoriat – www.profeminantrep.ro) în cadrul căruia era vizată dezvoltarea competențelor antreprenoriale corelate cu sprijin financiar acordat în vederea demarării unei activități economice proprii, precum și dobândirea de noi competențe în 4 ocupații. Datorită succesului acestei măsuri de sprijinire a femeilor în raport cu piața muncii, proiectul ProFemin include și această component polivalentă și anume: formare profesională în domeniul antreprenorial și sprijin financiar în vederea înființării unei activități economice independente, astfel încât să fie îndeplinit rezultatul anticipat de minimum 70 de activități independente înființate de participantele la acest program de specializare.

Desfășurarea programelor de formare profesională „Competențe Antreprenoriale” permite desfășurarea unor activități autosustenabile după finalizarea proiectului, datorită abordării integrate a domeniului antreprenorial prin formare, asistență, finanțare, activitate economic independentă, abordare ce asigură locuri de muncă pentru femeile din grupul țintă, dar și pentru personae potențial vulnerabile.

Pentru detalii suplimentare puteți accesa pagina web a proiectului www.profemin.spiruharet.ro sau ne puteți contacta la tel. 021.455.19.42

Proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni! Axaprioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.