Conferința regională Cluj-Napoca, 07 iulie 2014, ora 17:00

INVITAȚIE
CONFERINȚA DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România organizează luni, 7 iulie, ora 17.00, Conferința de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse din cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/S/126567). Evenimentul va avea loc la Hotelul Golden Tulip Ana Dome din Cluj-Napoca, strada Observatorului, nr. 129.

Pornind de la tema principală a conferinței, “Diferențele bazate pe gen, existente pe piața muncii, în ceea ce priveste cariera și veniturile. Inițierea unor afaceri individuale – o alternativă pentru o mai bună integrare a femeilor pe piața muncii“, dezbaterile se vor axa pe subiecte privind egalitatea de gen si de șanse pe piața muncii, cu referire la remunerație, profesii, carieră, criteriile de angajare-promovare, posibilele obstacole, cauzele existenței diferențelor, cum se manifestă acestea, cum se regăsesc aceste aspecte în funcție de mediu, domeniu de activitate, ramuri economice. Specialiști, experți și cercetători din cadrul proiectului și nu numai vor discuta aceste probleme spinoase cu care se confruntă femeile din România anului 2014.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen și prin formarea profesională a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii încrederii în sine, a abilităților și a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

Pentru detalii suplimentare puteți accesa pagina web a proiectului, www.profemin.spiruharet.ro sau ne puteți contacta la tel. 021.455.19.42, adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro

 

A G E N D A CONFERINȚEI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

– REGIUNEA NORD-VEST, CLUJ- NAPOCA – 07 IULIE 2014, ora 17.00

  • Scurtă prezentare a Proiectului(obiectiv general, obiective specifice, justificare și context), principalele activități aleproiectului

– Roxana HILDAN – Asistent organizare evenimente

  • Prezentarea temei conferinței “Diferentele bazate pe gen, existente pe piata muncii, in ceea ce priveste cariera si veniturile. Initierea unor afaceri individuale – o alternativa pentru o mai buna integrare a femeilor pe piata muncii”.

– Stefan BARBĂLATĂ – Expert organizare evenimente – Florin IONESCU – Coordonator formare profesională

  • Puncte de vedere ale invitaților-specialiști în problematica privind femeile din România și egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii(sistem brainstorming de abordare) și ale femeilor participante

(Se propun spre dezbatere subiecte privind egalitatea de gen si de șanse pe piața muncii, cu referire la remunerație, profesii, carieră, criteriile de angajare-promovare, posibilele obstacole, cauzele existenței diferențelor, cum se manifestă acestea, cum se regăsesc aceste aspecte în funcție de mediu, domeniu de activitate, ramuri economice și alte subiecte pe care participantele le vor propune spre dezbatere).

  • Concluzii și încheierea Conferinței

Tema conferinței

DIFERENTELE BAZATE PE GEN, EXISTENTE PE PIATA MUNCII, IN CEEA CE PRIVESTE CARIERA SI VENITURILE.
INITIEREA UNOR AFACERI INDIVIDUALE – O ALTERNATIVA PENTRU O MAI BUNA INTEGRARE A FEMEILOR PE PIATA MUNCII

Galerie foto