Material de conștientizare – octombrie 2014

 MATERIAL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A FEMEILOR PRIVIND
EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE PE PIAȚA MUNCII

OCTOMBRIE 2014

TENDINȚE ȘI STRUCTURI ALE ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ

 În cadrul sesiunilor de conștientizare privind reducerea discriminării și creșterea incluziunii sociale a femeilor prin participarea la programe de formare profesională continuă în vederea dezvoltării competențelor profesionale în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567, Profemin se vor prezenta obligatoriu următoarele cunoștințe: Citiți mai departe …