Seminar Regional Centru, Brașov, 13 Decembrie 2014, ora 11:00

I N V I T A Ț I E
Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la
SEMINARUL DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE
din cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

 
Evenimentul va avea loc Sâmbătă, 13 decembrie  2014, ora 11.00, la sediul Universității Spiru Haret  Brasov, str.Turnului, nr.7, aula 1. Citiți mai departe …

Material de conștientizare – Ianuarie 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

IANUARIE 2015

Impactul crizei economice asupra situației femeilor și bărbaților

și asupra politicilor de egalitate de gen

Acest material este o sinteză a Raportului cu titlul de mai sus, document important în ceea ce privește impactul direcțiilor și formelor de manifestare ale crizei financiar-economice și sociale actuale asupra problematicii egalității de șanse și tratament între femei și bărbați. Raportul a fost elaborat la solicitarea și cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție, Unitatea 2 „Egalitate între femei și bărbați” în cadrul unui contract coordonat de Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) în parteneriat cu Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) și a fost dat publicității în noiembrie 2012. Citiți mai departe …