Conferința Regională Sud – Vest Oltenia, Craiova, 20 martie 2015, ora 16:30

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA,

DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE, din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Universitatii SPIRU HARET  Craiova, va avea loc Vineri, 20 MARTIE 2015, ora 16.30, la  Hotelul  EUROPECA, str.Pietății, nr. 9-11, Craiova, Sala de Conferințe.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen și se desfășoară în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România. Citiți mai departe …

Material de conștientizare – Martie 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind
egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

MARTIE 2015

DISCREPANȚELE DE GEN PE PIAȚA MUNCII ÎN PRIVINȚA CARIEREI ȘI VENITURILOR

Problema diferențierii între femei și bărbați în ceea ce privește veniturile, promovarea și cariera este una din problemele majore ale României și Uniunii Europene căreia i se acordă o importanță crescândă, având în vedere, pe de o parte, rolul complex al femeii în societatea contemporană și, pe de alta, segregarea și poziția sa dezavantajată, comparativ cu bărbații, adesea chiar în situația în care prestează munci egale cantitativ și calitativ. Citiți mai departe …