Material de conștientizare – Februarie 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind

egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

FEBRUARIE 2015

 

DISCREPANȚELE DE GEN PE PIAȚA MUNCII ÎN PRIVINȚA CARIEREI ȘI VENITURILOR

Problema diferențierii între femei și bărbați în ceea ce privește veniturile, promovarea și cariera este una din problemele majore ale României și Uniunii Europene căreia i se acordă o importanță crescândă, având în vedere, pe de o parte, rolul complex al femeii în societatea contemporană și, pe de alta, segregarea și poziția sa dezavantajată, comparativ cu bărbații, adesea chiar în situația în care prestează munci egale cantitativ și calitativ. Citiți mai departe …

Conferința Regională Sud – Muntenia, Câmpulung, 20 februarie 2015, ora 14:00

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA REGIONALĂ SUD-MUNTENIA, DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI DE ȘANSE

din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 –  ProFemin

 

Evenimentul va avea loc Vineri, 20 Februarie 2015, ora 14.00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Campulung, str.Traian, nr.223 . Citiți mai departe …