Material de conștientizare – Martie 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind
egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

MARTIE 2015

DISCREPANȚELE DE GEN PE PIAȚA MUNCII ÎN PRIVINȚA CARIEREI ȘI VENITURILOR

Problema diferențierii între femei și bărbați în ceea ce privește veniturile, promovarea și cariera este una din problemele majore ale României și Uniunii Europene căreia i se acordă o importanță crescândă, având în vedere, pe de o parte, rolul complex al femeii în societatea contemporană și, pe de alta, segregarea și poziția sa dezavantajată, comparativ cu bărbații, adesea chiar în situația în care prestează munci egale cantitativ și calitativ. Citiți mai departe …

Material de conștientizare – Februarie 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind

egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

FEBRUARIE 2015

 

DISCREPANȚELE DE GEN PE PIAȚA MUNCII ÎN PRIVINȚA CARIEREI ȘI VENITURILOR

Problema diferențierii între femei și bărbați în ceea ce privește veniturile, promovarea și cariera este una din problemele majore ale României și Uniunii Europene căreia i se acordă o importanță crescândă, având în vedere, pe de o parte, rolul complex al femeii în societatea contemporană și, pe de alta, segregarea și poziția sa dezavantajată, comparativ cu bărbații, adesea chiar în situația în care prestează munci egale cantitativ și calitativ. Citiți mai departe …

Material de conștientizare – Ianuarie 2015

Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

IANUARIE 2015

Impactul crizei economice asupra situației femeilor și bărbaților

și asupra politicilor de egalitate de gen

Acest material este o sinteză a Raportului cu titlul de mai sus, document important în ceea ce privește impactul direcțiilor și formelor de manifestare ale crizei financiar-economice și sociale actuale asupra problematicii egalității de șanse și tratament între femei și bărbați. Raportul a fost elaborat la solicitarea și cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție, Unitatea 2 „Egalitate între femei și bărbați” în cadrul unui contract coordonat de Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) în parteneriat cu Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) și a fost dat publicității în noiembrie 2012. Citiți mai departe …

Pagina 2 din 3123