Considerații privind analiza, evaluarea și îmbunătățirea nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii – Iulie 2014

ARTICOL
„Considerații privind analiza, evaluarea și îmbunătățirea
nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii
în luna IULIE 2014”

Citiți mai departe …

Dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și gen pe piața muncii corelate cu dezvoltarea competențelor femeilor prin participarea la programe de formare profesională continuă

Obiectivul dezvoltare durabilă este vizat prin faptul ca se urmărește, în permanent, implementarea unor principii ecologice în activitățile curente: achiziționarea de hârtie de copiator reciclată, reutilizarea hârtiei imprimate pe o singura față pentru documentele de uz intern ale biroului, evitarea folosirii materialelor de unică folosință din plastic, colectarea diferențiată a deșeurilor, utilizarea unor surse de iluminat ecologice și decuplarea de la sursa de curent electric a echipamentelor informatice, atunci când nu sunt folosite.

Citiți mai departe …

Conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse realizată în cadrul conferințelor și seminariilor organizate, la nivel național, în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 Profemin

În cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 -Profemin se vor desfășura conferințe și seminarii regionale, cate un eveniment lunar, în perioada iunie 2014-octombrie 2015, evenimente în care se vor prezenta și dezbate teme legate de problematica femeilor din România.

Citiți mai departe …

Nevoi de formare profesională a femeilor identificate în funcție de cerințele de pe piața muncii. Programe de formare organizate în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 – ProFemin

Proiectul ProFemin  (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect care se va derula pe durata a 18 luni, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, și-a propus ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii și creșterea oportunităților de angajare a femeilor, prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen și prin formarea profesională a 3500 de femei.

Citiți mai departe …

Inițierea unei afaceri individuale – o alternativă oferită femeilor pentru integrarea pe piața muncii

Proiectul ProFemin  (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect care a început în luna mai 2014 și se va incheia în luna noiembrie 2015, are în vedere, pe lângă organizarea și desfășurarea a circa 150 de programe de formare profesională de calificare/ recalificare a 2.950 de femei, cursuri care se vor desfășura în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale feminine prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în domeniul antreprenorial ( „ Competențe antreprenoriale”) pentru 500 de femei.

Citiți mai departe …

Pagina 5 din 6« Prima pagină...23456