Segregarea orizontală și verticală pe piața muncii

În societate femeile și bărbații nu au aceleași roluri, resurse, nevoi și interese și nu participă în mod egal la luarea deciziilor. Valorile atribuite “muncii femeilor” și “muncii bărbaților” nu sunt aceleași. Aceste diferențe învățate și care se schimbă în timp. Aceste diferențe variază mult în interiorul unei culturi și de la o cultură la alta. Citiți mai departe …

Metode și indicatori de măsurare a segregării pe piața muncii

Există diferite metode a măsurare a segregării: bazată pe statistici descriptive sau pe indicatori. Statisticile descriprive oferă posibilitatea de a calcula raportul dintre procentul femeilor dintr-o/un profesie/sector și procentul femeilor pe piața muncii cu scopul de a identifica dacă există sub/supra reprezentativitate. Aceste metode pot fi aplicate în același mod pentru a putea surprinde și profesiile dominate de bărbați. Citiți mai departe …

Segregarea de gen în țările Uniunii Europene

Pentru intervalul 1992-2007 evoluția segregării ocupaționale de gen pentru UE, ca intreg, măsurată prin intermediul celor mai utilizați indicatori (IP și ID), indica faptul ca segregarea se menține la cote ridicate și s-a modificat putin în intervalul analizat. Este observat un trend ușor ascendent în segregare, cu o creștere de aproape 1 punct procentual pentru zona EU12 din 1992, iar pentru UE27 din 1999, tendința ascendentă din ultimii zece ani este mai pronunțată pentru segregarea de gen sectorială. Citiți mai departe …

Evoluții în sfera ocupării forței de muncă

Ponderea femeilor în totalul populației ocupate în perioada 2002-2011 variază între 44,7% și 45, 6%, cele mai mici valori înregistrându-se în anii 2009-2010, ca urmare a crizei economice. Având în vedere că în cazul bărbaților cele mai scăzute ponderi în totalul populației economic active și a populației ocupate nu s-au înregistrat pe perioada crizei economice putem concluziona că femeile au fost mai puternic afectate de criza economică decât bărbații. Citiți mai departe …

Combaterea discriminării și dreptul la demnitatea personală

Potrivit legislației în vigoare, prin discriminare se înțelege:

– orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Citiți mai departe …

Considerații privind analiza, evaluarea și îmbunătățirea nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii – Septembrie 2014

ARTICOL
„Considerații privind analiza, evaluarea și îmbunătățirea
nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii
în luna SEPTEMBRIE 2014”

Citiți mai departe …

Considerații privind analiza, evaluarea și îmbunătățirea nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii – August 2014

ARTICOL
„Considerații privind analiza, evaluarea și îmbunătățirea
nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii
în luna AUGUST 2014”

Citiți mai departe …

Pagina 4 din 6« Prima pagină...23456