Material de conștientizare – Mai 2015

 Materiale de conștientizare și sensibilizare a femeilor privind
egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

MAI 2015

CRITERIUL GEN IN DOMENIUL EDUCATIEI

Prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora. Citiți mai departe …

Pagina 1 din 3123