Proiectul vizează un grup țintă de minimum 3500 de femei, care vor fi selectate din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României din baza de date în domeniu deținută de S / P2 și dezvoltată prin informarea și promovarea proiectului, cu următoarea structură: femei din mediul rural/ urban, femei cu mai mult de 2 copii, femei din familii monoparentale, femei cu dizabilități, studente etc.

Participantele la programele de formare vor fi repartizate pe tipuri de programe de formare profesională: calificare/ recalificare – minimum 2950 de femei, specializare – minimum 550 de femei.