Programul de formare reprezintă continuare unui proiect anterior al Universității „Spiru Haret” și al „Uniunii Naționale pentru Drepturile Femeii din România” (ProFeminAntrep – Promovarea egalității de șanse în antreprenoriatwww.profeminantrep.ro) în cadrul căruia era vizată dezvoltarea competențelor antreprenoriale corelate cu sprijin financiar acordat în vederea demarării unei activități economice proprii, precum și dobândirea de noi competențe în 4 ocupații.

Datorită succesului acestei măsuri de sprijinire a femeilor în raport cu piața muncii, proiectul „ProFemin” include și această componentă polivalentă și anume: formare profesională în domeniul antreprenorial și sprijin financiar în vederea înființării unei activități economice independente, astfel încât să fie îndeplinit rezultatul anticipat de minimum 70 de activități independente înființate de participantele la acest program de specializare.

Desfășurarea programelor de formare profesională „competențe antreprenoriale” permite desfășurarea unor activități autosustenabile după finalizarea proiectului, datorită abordării integrate a domeniului antreprenorial prin formare, asistență, finanțare, activitate economică independentă, abordare ce asigură locuri de muncă pentru femeile din grupul țintă, dar și pentru persoane potențial vulnerabile.