Activitatea A2. Cercetare privind egalitatea de gen pe piața muncii din România și Spania, în context european finalizată cu elaborarea a două studii de cercetare: Segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii și Diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii.

Studiile de cercetare vor viza și femeile de naționalitate română care muncesc și în străinătate, proiectul contribuind la promovarea și susținerea inovării în schimbul de experiențe privind ocuparea forței de muncă, identificarea și implementarea celor mai bune practici privind accesul pe piața muncii, în condiții de egalitate. Studiile de cercetare care se vor realiza au atât o dimensiune națională, cât și europeană, prin faptul că abordează egalitatea de gen pe piața muncii din România și Spania, în context european (A2.1. și A2.2), inclusiv situația femeilor de naționalitate română stabilite în Spania, în raport cu piața muncii locală.

Rezultatele activităților de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii și diferențierii bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii, precum și colectarea bunelor practici privind egalitatea de șanse și de gen și bunele practici în domeniul antreprenoriatului contribuie la sustenabilitatea proiectului întrucât pot fi transferate la nivel instituțional, local și regional și vor fi integrate în politicile și strategiile S și P2, precum și ale partenerilor sociali ai acestora. Aceste rezultate vor fi diseminate, iar strategiile viitoare ale parteneriatului creat în cadrul proiectului vor porni tocmai de la realitățile rezultate în urma studiilor de cercetare și bunelor practici identificate. S, fiind instituție de învățământ superior, va integra aceste rezultate în cursurile universitare facultative, iar P2, fiind organizație neguvernamentală având ca obiect de activitate drepturile femeii, va integra rezultatele analizelor efectuate în activitatea sa de bază.

Studiile de cercetare și bunele practici propuse vor furniza modele de bune practici, care să poată fi transpuse în propuneri și soluții care să contribuie la adoptarea unor măsuri viabile pentru combaterea tratamentului discriminatoriu față de femei în societate, în general și pe piața muncii, în special.

Studiile de cercetare, realizate la nivel național, vor permite oferirea unor instrumente de lucru factorilor de decizie în vederea propunerii măsurilor de remediere a deficiențelor constatate. Rezultatele și livrabilele proiectului (studiile de cercetare și studiile de bune practici) vor fi utilizate de către toți partenerii și vor fi puse la dispoziția factorilor interesați, îmbunătățind procesul decizional pentru realizarea obiectivelor documentelor programatice de specialitate, putând constitui surse de inspirație în modificarea/revizuirea viitoare a acestora.