Obiectiv: Promovarea egalității de șanse prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în vederea dobândirii de competențe socio-civice de către 50 de femei din grupul țintă, care pot deveni vectori de imagine și diseminatori în ceea ce privește egalitatea de șanse, cu accent pe egalitatea de gen. Acest program de formare este corelat cu măsurile de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice privind egalitatea de gen, având și scopul de a crea un corp de specialiști în domeniul egalității de șanse.