În cadrul proiectului se realizează următoarele activități:

A1. Management de proiect cuprinde activități specifice pentru pregătirea și asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului; management tehnic și consiliere juridică; management financiar-contabil și achiziții publice; monitorizare continuă și evaluarea proiectului.

A2. Cercetare privind egalitatea de gen pe piața muncii din România și Spania, în context european finalizată cu elaborarea a două studii de cercetare: Segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii și Diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii.

A3. Formarea profesională constă în calificarea/ recalificarea și/sau specializarea a minimum 3.500 de femei din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, prin programe de formare profesională a adulților de specializare și calificare/ recalificare nivel 1, nivel 2 și nivel 3.

A4. Activități transnaționale. Activitatea cuprinde schimburi de experiență privind egalitatea de gen și de șanse concretizate în 2 vizite de studiu în Spania și în elaborarea a două studii de bune practici.

A5. Informare, promovare și diseminare. Activitatea prevede: informare și promovare a proiectului; conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse; publicare, mediatizare și diseminare rezultate proiect.