Programele de formare profesională a adulților de calificare/recalificare (nivel 1, 2 și 3) propuse în cadrul proiectului au fost identificate în baza analizelor privind nevoile de formare efectuate de către parteneri, în strânsă corelare cu dinamica pieței muncii, respectiv:

 •  lucrător în comerț;
 •  babysitter;
 • îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
 • agent curățenie clădiri și mijloace de transport;
 • lucrător social;
 • operator introducere, validare și prelucrare date;
 • inspector resurse umane;
 • agent comercial;
 • asistent de gestiune;
 • operator calculator electronic și rețele;

Ca urmare a reanalizării contextului socio-economic și a nevoilor de formare în momentul începerii proiectului, s-a constatat un interes scăzut pentru programele de formare babysitter și îngrijitoare bătrâni la domiciliu și o creștere a interesului pentru următoarele programe, care au fost deja incluse în oferta de formare profesională a proiectului:

 • comerciant-vânzător mărfuri alimentare
 • comerciant-vânzător mărfuri nealimentare
 • agent dezinfecție, dezinsecție, deratizare.