Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

R1: Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfășurarea activităților din Graficul activităților proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliți, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare

R2:
R2.1. 1 Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii finalizat
R2.2. 1 Studiu de cercetare privind diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii finalizat

R3:
R3.1. minimum 8 programe de formare profesională autorizate
R3.2. minimum 3500 de femei (din mediul rural/ urban, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilități, studente etc.)
R3.3. minimum 2.950 femei participante la programe de formare profesională a adulților de calificare/recalificare; minimum 550 femei participante la programe de formare profesională a adulților de specializare
R3.4. minimum 90% (2.655 femei) dintre participante (2950 femei) obțin certificate de calificare/recalificare; minimum 90% (495 femei) dintre participante (550 femei) obțin certificate de specializare; un total de minimum 90% (3150 femei) dintre participante (3500 femei) sunt certificate
R3.5. minimum 70 de activități independente înființate de participantele la programul de specializare în domeniul antreprenorial

R4: Transferul de informații și bune practici asigurat.
R4.1. 2 vizite de studiu în Spania finalizate cu 2 rapoarte de analiză
R4.2. 1 Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul egalității de șanse și de gen finalizat
R4.3. 1 Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul antreprenoriatului feminin finalizat

R5: R5.1. materiale de informare și promovare realizate și distribuite; 2 conferințe (finalizare și lansare proiect) organizate
R5.2. 1 campanie realizată (8 seminarii și 8 conferințe regionale organizate) pentru conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse
R5.3. rezultate proiect publicate, mediatizate și diseminate