Bine ați venit la ProFemin!

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale",
domeniul major de intervenție 6.3 "Promovarea Egalității de șanse pe piața muncii".
Titlu proiect: "ProFemin" | ID: POSDRU/144/6.3/S/126567

– Transferul de bune practici transnaționale, bazat pe schimburi de experiență și materializat sub forma a 2 studii integratoare a bunelor practici identificate, în vederea furnizării de informații utile tuturor factorilor interesați în abordarea problemelor cu care se confruntă femeile, în raport cu dinamica pieței muncii.

– Creșterea conștientizării și sensibilizării persoanelor cu atribuții în elaborarea politicilor privind promovarea abordării egalității de șanse și de gen, dar și a opiniei publice, în vederea creșterii nivelului de informare în societatea românească cu privire la violența domestică, inegalitățile din piața muncii, stereoptipurile culturale etc.

Atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile DMI 6.3, vizând atingerea obiectivelor POSDRU și DCI POSDRU în mod structurat și argumentat.. Astfel, proiectul răspunde în mod direct obiectivului general al Axei Prioritare 3, “Promovarea incluziunii sociale”, prin grupul țintă căruia se adresează și prin activitățile pe care le propune.